Този, който някой ден ще се научи да лети, първо трябва да се научи да стои изправен, да ходи, да тича, да се катери и да танцува; не можеш летейки да се научиш да летиш.

Фридрих Ницше

Този курс е специфично разработен за университетски преподаватели, които работят в инженерни лаборатории, за да могат ефикасно да подобрят качеството на обучение на студентите с помощта на визуални и интерактивни инструменти.

Курсът е безплатен и може да бъде използван по всяко удобно време- вечер, през почивните дни или по малко всеки ден. Онлайн обучението предоставя повече време за по-пълно усвояване на информацията.

С колко време е необходимо да се ангажирате за курса? Както всичко в живота и в бизнеса, за Вас ще е полезно да си поставите цел. Курсът е във формат от пет модула и е проектиран по начин, който Ви позволява подробно да изучавате всеки от модулите и Ви дава по-добро цялостно разбиране на курса.

Курсът е модулен и може да Ви помогне да навлизате и излизате от модулите според Вашия избор, но Ви препоръчваме да започнете с общия преглед на курса, след което да продължите с модули от 1 до 5 в предложения ред. Всеки модул се състои от основна презентация по темата (вляво на таблицата отдолу), а след това (вдясно) е представен набор от допълнителни ресурси като упражнения, ръководства за участниците и видео материали.