1. Съвместното обучение е:
2. Кое от следните не е от полза за съвместното обучение?
3. Обучителните пространства са:
4. Първата стъпка в създаването на собствена виртуална среда за обучение е:
5. Създаването на виртуална среда за обучение изисква подход, насочен към обучаемите