1. Praca w terenie jest jednym z działań związanych z procesem edukacji inżynierów? 1 punkt
2. Która z poniższych odpowiedzi nie jest jedną z zalet zastosowanie wideo i symulacji 3D w laboratoriach dla inżynierów? 3 punkty
3. Jakie są ograniczenia filmów wideo w laboratoriach dla inżynierów? (możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 3 punkty

4. „"" to eksperymentalne przestrzenie laboratoryjne, w których materiały i sprzęt są geograficznie rozproszone, a student kontroluje eksperymenty z miejsca w którym przebywają”. Wypełnij puste miejsce (2 punkty)

5. Zdalne laboratoria mogą być zintegrowane z MOOC. 1 punkt