1. Дейностите в полеви условия са част от инженерното обучение? (1 точка)
2. Кой от следващите отговори по-долу не е едно от предимствата на Видео и 3D симулации в инженерните лаборатории? (3 точки)
3. Кои са ограниченията при видеото за инженерните лаборатории (може да изберете повече от един отговор) (3 точки)

4. са експерименталните лабораторни пространства, където материалите и експлоатационното оборудване са географски независими, а студентът контролира експериментите, където пожелае “. Попълнете празното (2 точки)

5. Отдалечените лаборатории могат да бъдат интегрирани в Масови Отворени Онлайн Курсове (MOOCs). (1точка)

 

Модул 4: Използване на видео, анимации и 3D симулации в практически курсове