1. Senkronize iletişim terimi, uzaktan eğitim ile nasıl tanımlanır? (2 puan)
2. Aşağıdaki cevaplardan hangisi uzaktan eğitimin avantajlarından biri değildir? (2 puan)
3. Hangi senaryo devam eden etkinliği en iyi şekilde ifade eder: “Teorik ve metodolojik materyaller öğrencilere internet sitesi aracılığı ile sunulur. Farklı medya formatları kullanılır. Öğrencinin bilgisi otomatik olarak testler ile hesaplanır”(3 puan)
4. Uzaktan eğitimin formları E-öğretim, M-öğretim ve online öğretmenler veya ciddi oyunlardır.(1 puan)
5. Sanal çevrimiçi laboratuvarlar ile uzaktan öğrenim senaryoları aşağıdakilerden hangisini içermektedir: (2 puan)