1. Hoe wordt de term synchrone communicatie gedefinieerd in afstandsonderwijs? (2 punten)
2. Welke van de onderstaande antwoorden is niet een van de voordelen van leren op afstand?
3. Welk scenario beschrijft de volgende activiteiten het beste: ”Theoretische en methodologische materialen worden aan de student gepresenteerd via een website. Verschillende mediaformats worden gebruikt. De kennis van de student wordt automatisch beoordeeld met behulp van tests." (3 punten)
4. De vormen van afstandsonderwijs zijn E-Learning, M-Learning en Online tutorials/Serious games. Waar of niet waar? (1 punt)
5. Het scenario voor leren op afstand met virtuele online laboratoria omvat: (2 punten)