1. Która z wymienionych składników nie jest jednym z 8 kluczowych kompetencji określonych przez UE dla każdego członka społeczeństwa opartego na wiedzy
2. Jakie jest najlepsze podejście do nauczania kompetencji cyfrowych?
3. Specyficzne cechy innowacyjnego nauczyciela to:
4. Dlaczego nie możesz dziś obejść się bez technologii w klasie lub w laboratorium:
5. Jakie są zalety korzystania z technologii w klasie lub laboratorium: