1. Dijital entegrasyon’un ana amacı:(2 puan)
2. Aşağıdakilerden hangi faktörü dijital entegrasyonu ölçmek için kullanabiliriz? (2 puan)
3. Diital entegrasyonun en önemli faydası/faydaları hangisidir?(2 puan)
4. Yaşlı kullanıcı grupları dijital dışlanmadan en çok etkilenenlerdir.(1 puan)
5. Aşağıdaki yeteneklerden hangi/hangileri dijital zeka ile bağlantılı olabilir?(2 puan)