1. Основната цел на цифровото включване (дигитализацията) е: (2 точки)
2. Кои от изброените фактори може да се използват при измерването на цифровото включване? (2 точки)
3. Кои са най-важните ползи от цифровото включване? (2 точки)
4. Възможно ли е по-възрастните потребители да са засегнати най-много от цифровото изключване? (1 точка)
5. Кои от следните способности могат да бъдат свързани с „Цифровата интелигентност“?. (2 точки)

 

Модул 1 Ресурси