Учебната програма и учебното съдържание по Проект ESCOLA представляват набор от отворени образователни ресурси (Open Educational Resources), предназначени да бъдат използвани в класна стая, за да стимулират и подпомагат преподавателите, които водят инженерни лабораторни упражнения. По този начин те ще използват по-добре пълният набор от ресурси за преподаване – включително визуални и интерактивни – да повишат качеството на обучение и удовлетвореността на студентите.

Тези ресурси са написани от експерти, които са страстни инженери и имат отлични познания в областта на дигиталната педагогика.

Доказано е, че по-интерактивните обучения повишават ангажимента и участието на студентите, а това води до повишено качество на обучението и разбиране на тематиката. Един от проблемите, стоящи пред инженерството е, че университетските преподаватели често не притежават умения за дигитална педагогика и повечето от тях предпочитат да използват класически методи на преподаване. Този ESCOLA курс цели да стимулира преподавателите да използват тези завладяващи и интерактивни подходи на преподаване, както и дигитални инструменти за преподаване като средства за подобряване на ученето от студентите.

Учебната програма и учебното съдържание са проектирани така, че да могат да бъдат използвани по разнообразни начини. Курсът може да бъде преподаден като една пълна учебна програма, или като отделни части, или да се интегрира като допълнение към други курсове. Всички материали са предоставени със свободен достъп и всеки раздел на този курс предлага разнообразни допълнителни онлайн материали като казуси и дейности, свързани с темата.

Тъй като някои обучаеми биха пожелали да изучават съдържанието (или само части от него) индивидуално, всички модули и допълнителни ресурси за обучение са предоставени онлайн.

Преподавателите, учителите и наставниците също могат да използват този курс безплатно. Курсът може да се използва в учебна среда в класна стая, както и като самостоятелен курс за дистанционно обучение.

Компоненти на курса

Учебната програма на курса ESCOLA е разделена на 6 различни учебни единици, наречени модули. Всеки от тях се фокусира върху различни аспекти на подходите за ангажиращо и интерактивно преподаване, и на дигитални инструменти за преподаване, как те могат да бъдат прилагани и ползите от тях.

Модул 1: Цифрово включване

Модул 2: Иновативно преподаване

Модул 3: Дистанционно обучение

Модул 4: Използване на видео, анимации и 3D симулации в практически курсове

Модул 5: Съвместно обучение във виртуални среди

Модул 6: Отворени образователни ресурси

Всеки модул има различни обучителни ресурси, които включват:

  1. Презентация в PowerPoint/PDF формат – това е предлаганият курс и включва материалите и дейностите. Ако за първи път ще преподавате този курс, това е едно добро начало.
  2. Допълнителни ресурси – те ще подобрят обучението и ще дадат допълнителни четива за онези, които желаят да разширят познанията си и наученото от всеки модул.
  3. Тест – в рамките на модулите ще има тестове за проверка на знанията Ви.

Можете да свалите курса (презентации, допълнителни ресурси и др.) като архив (zip file).

Не е необходимо да използвате материалите в някаква определена последователност. Ако желаете да се концентрирате върху специфична тема, можете да прескочите до интересуващата Ви тема; все пак за оптимално разбиране се предполага преминаването на целия курс.

Сваляне на Учебната програма и учебното съдържание

Моля кликнете на линка по-долу, за да свалите Курса. За достъп до файла, просто кликнете с десния бутон на мишката върху сваления архив (Zip file) и изберете “un-zip” или “uncompress” в зависимост от Вашата операционна система. Това ще създаде папка на Вашия компютър с всички необходими файлове.