1. Uczenie się wzajemne (ang. Collaborative learning) to .. (proszę wybrać poprawną odpowiedź poniżej)
2. Które z poniższych stwierdzeń nie jest zaletą uczenie się wzajemnego?
3. Miejsca do nauki (Learning Spaces) to:
4. Pierwszym krokiem w projektowaniu własnego wirtualnego środowiska uczenia się jest:
5. Stworzenie wirtualnego środowiska uczenia się wymaga podejścia skoncentrowanego na uczniach