1. Jak zdefiniowano termin „komunikacja synchroniczna” w nauczaniu na odległość? (2 punkty)
2. Która z poniższych odpowiedzi nie jest jedną z zalet uczenia się na odległość? (2 punkty)
3. Który scenariusz najlepiej opisuje następujące działania: „Materiały teoretyczne i metodologiczne są prezentowane studentowi za pośrednictwem strony internetowej. Używane są różne formaty mediów. Wiedza ucznia jest automatycznie oceniana za pomocą testów. ”? (3 punkty)
4. Formami uczenia się na odległość są: e-learning, M-learning i samouczki online / gry na poważnie (serious games). (1 punkt)
5. Przykładowy scenariusz nauki na odległość z wirtualnymi laboratoriami online obejmuje: (2 punkty)