1. Как се дефинира термина Синхронна Комуникация в Дистанционното обучение? (2 точки)
2. Кой от посочените отговори не е предимство на дистанционните форми на обучение? (2 точки)
3. Кой сценарий описва най-добре следните дейности: „Теоретичните и методологични материали се представят на студентите с помощта на уебсайт. Използват се различни мултимедийни формати. Знанията на студентите се оценяват автоматично с помощта на тестове.“? (3 точки)
4. Формите на дистанционно обучение са E-Learning, M-Learning и Онлайн самоучители/сериозни игри. (1 точка)
5. Сценарият за дистанционно обучение използващ Виртуални онлайн лаборатории включва: (2 точки)