1. Głównym celem wykluczenia cyfrowego jest: (2 punkty)
2. Które z poniższych czynników możemy wykorzystać do pomiaru wykluczenia cyfrowego? (2 punkty)
3. Jakie są najważniejsze zalety integracji cyfrowej? (2 punkty)
4. Czy starsi użytkownicy są w grupie najbardziej dotknięci wykluczeniem cyfrowym? (1 punkt)
5. Które z poniższych umiejętności można powiązać z Inteligencją cyfrową ?. (2 punkty)