1. Het hoofddoel van digitale inclusie is: (2 punten)
2. Welke van de onderstaande factoren kunnen we gebruiken bij het meten van digitale inclusie? (2 punten)
3. Wat zijn de belangrijkste voordelen van digitale inclusie? (2 punten)
4. Uudere gebruikers zijn een groep die het meest wordt getroffen door digitale uitsluiting. Waar of niet waar? (1 punten)
5. Welke van de volgende mogelijkheden kunnen worden geassocieerd met Digital Intelligence? (2 punten)