Zasoby udostępnione przez projekt ESCOLA są zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych, które zostały zaprojektowane do wykorzystania podczas zajęć laboratoryjnych aby wspomóc nauczycieli w lepszym wykorzystania dostępnego wachlarza różnych narzędzi: włączając w to wizualne i interaktywne narzędzia pozwalające na podniesienie jakości odbioru procesu edukacyjnego.

Zasoby zostały przygotowane przez ekspertów którzy mają bogatą wiedzę inżynierską i szerokie doświadczenie w nauczaniu opartym o narzędzia cyfrowe.

Bardziej interaktywny proces nauczania zwiększa zaangażowanie studentów i w rezultacie zwiększa jakość nauczania i zrozumienia tematu. Jednym z problemów z jakim często spotykamy się w sektorze edukacji inżynierów jest to, że nauczyciel mają niski poziom umiejętności pedagogicznych wykorzystujących narzędzi cyfrowe i dlatego wykorzystują podejścia klasycznego. Celem materiałów przygotowanych przez projekt ESCOLA jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystania tych interaktywnych zasobów i cyfrowych narzędzi dydaktycznych w celu zwiększenia zaangażowania studentów.

Przygotowane zasoby edukacyjne mogą być użyte do różnych celów. Zasoby mogą być udostępnione jako cały kurs lub jak część wspierająca w innych kursach. Cała materiały udostępnione są jako zasoby otwarte i dodatkowa każda część kursu wzbogacona jest przez dodatkowe materiały takie jak studia przypadku lub ćwiczenia związane z tematem.

Ponieważ niektórzy nauczyciele mogą chcieć zapoznać się z materiałami indywidualnie wszystkie zasoby podstawowe i dodatkowe są udostępnione online.

Nauczyciele, tutorzy oraz instruktorzy mogą używać zasobów dowolnie w swoje klasie, kursie online lub szkoleniu.

Komponenty kursu

Zasoby udostępnione przez projekt ESCOLA podzielone są na 5 modułów, każdy z nich zorientowany jest na innym aspekcie cyfrowego nauczania i skojarzonych narzędzi:

Moduł 1: Integracja cyfrowe

Moduł 2: Innowacyjne nauczanie

Moduł 3: Nauczanie na odległość

Moduł 4: Filmy, animacje oraz symulacje 3D

Moduł 5: Współpraca podczas nauki w środowiskach wirtualnych

Moduł 6: Zasoby dla instruktorów edukacji inżynierskiej

Każdy z modułów ma inne zasoby, które zawierają”

  1. Prezentacje PowerPoint/PDF, które stanowią główny składnik kursu. Zawierają materiały teoretyczne i ćwiczenia. Jeżeli pierwszy raz masz kontakt z tym kursem jest to dobry punkt startowy.
  2. Zasoby dodatkowe – służą do poszerzenia materiałów kursu dla tych którzy chcą zwiększyć obszar nauki w poszczególnych modułach.
  3. Quiz – w różnych częściach modułów będą quizy aby na bieżąco badać nabywaną wiedzę.

Można zapisać poszczególne materiały jako plik ZIP

Nie ma wymogu korzystania z kursu w określonym porządku. Jeżeli chcesz skoncentrować się na konkretnym temacie możesz udać się bezpośrednio do konkretnego modułu lub jego części. Jednakże wykorzystanie materiałów w całości jest najlepsze dla pełnego zrozumienia tematów.

Zgraj materiały projektu

Proszę kliknij link poniżej aby zgrać materiały kursu. Najedź na plik i naciskając prawy przycisk myszki na opisie pliku ZIP wybierz opcję rozpakowanie co utworzy forlder z wybranymi plikami na twoim komputerze.